Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Kierunek pomyślany jest dla osób, które w przyszłości chcą pracować w administracji publicznej. Stawia dużo większy nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. nośniki danych, systemy komunikacji) w urzędach i instytucjach publicznych, niż tradycyjnie pojmowana administracja.

W programie studiów przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej. Największym atutem kierunku jest rozbudowany blok praktyk zawodowych – 375 godzin w trakcie studiów I stopnia. Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.

Oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Infobrokering i zarządzanie informacją
  • Zarządzanie w instytucjach kościelnych