Koła naukowe • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Progi punktowe
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki

Koła naukowe

Gromadzimy ambitnych ludzi. Dla wielu z naszych studentów studia to też czas, żeby rozwinąć swoje zainteresowania. Temu służą studenckie koła naukowe – tak różne, jak różne są osoby rozpoczynające studia u krakowskich jezuitów.

Nasze koła naukowe

Koło Nauk Politycznych przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK zrzesza studentów nauk o polityce chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe ponad obowiązkowy program studiów. Planujemy organizować spotkania dyskusyjne, wydarzenia naukowe, które posłużą do popularyzacji i rozwoju wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji. 

Dowiedz się więcej: https://www.ignatianum.edu.pl/kolo-nauk-politycznych/719

Koło Naukowe Studentów Resocialis zostało założone w celu rozwinięcia wiedzy na temat resocjalizacji oraz podejmowaniu aktywności naukowej i praktycznej. KNSR powstało z propozycji studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Opiekunem Koła jest dr Barbara Adamczyk.

Główne cele Koła Naukowego Studentów Resocialis to:

 • pogłębienie wiedzy i rozwinięcie zainteresowań w obszarze resocjalizacji,
 • zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie współpracy z placówkami resocjalizacyjnymi
 • udział i organizacja w warsztatach, konferencjach oraz panelach dyskusyjnych,
 • współpraca z innymi Kołami Naukowymi,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu resocjalizacji wśród społeczności akademickiej oraz całego społeczeństwa,
 • współpraca z instytucjami i placówkami, zajmującymi się resocjalizacją
 • organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych,

Aby należycie realizować przedstawione powyżej cele, chcemy koncentrować się nie tylko na akademickich rozważaniach na temat resocjalizacji, lecz także konfrontować teorię z praktyką na organizowanych konferencjach i panelach dyskusyjnych, a także poprzez współpracę z organizacjami zajmującymi się resocjalizacją.

Koło Naukowe Administrare zostało powołane do życia przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK w listopadzie 2016. Jego opiekunem został dr Mateusz Pękala z Katedry Polityki Publicznej i Administracji.

Główne cele Koła Naukowego Administrare to:

 • rozwijanie zainteresowań w dziedzinie administracji publicznej
 • organizacja spotkań i konferencji naukowych
 • rozwój działalności badawcze
 • integracja środowiska studenckiego
 • promowanie Akademii Ignatianum podczas konferencji naukowych

Koło tworzy grupa pasjonatów, którzy poprzez intensywny rozwój swoich zainteresowań chcą nabywać doświadczenie od uznanych osobistości ze sfery administracji publicznej, nawiązywać kontakty z ważnymi środowiskami oraz przyczyniać się do promocji uczelni.

Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki powstała z inicjatywy studentów Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Opiekunem naszej sekcji jest dr med. Marcin Jabłoński.

Zajmujemy się prowadzeniem badań naukowych oraz organizowaniem warsztatów i konferencji w zakresie psychoonkologii i psychosomatyki. Naszym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na istotę tej dziedziny wiedzy w życiu codziennym oraz pokazanie, jak ważna jest pomoc psychologiczna w leczeniu.

Dowiedz się więcej: https://www.ignatianum.edu.pl/sekcja-psychoonkologii-i-psychosomatyki-skn/778

Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP powstała z inicjatywy studentów psychologii. Stanowi ją grupa osób, które charakteryzuje pozytywna energia, otwartość na nowe doświadczenia oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Opiekunem Sekcji Psychologii Klinicznej czuwającym nad aspektami merytorycznymi jest dr Krzysztof Nowakowski.

Działalność sekcji za swoje cele przyjmuje:

– integrację studentów Akademii Ignatianum,

– poszerzanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań z zakresu szeroko rozumianej psychologii klinicznej,

– doskonalenie praktycznych umiejętności.

Cele te realizowane są poprzez:

– udział studentów (bierny i czynny) w licznych wykładach otwartych oraz konferencjach,

– udział w warsztatach,

-wyjścia do placówek zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych.

Dowiedz się więcej: https://www.ignatianum.edu.pl/sekcja-psychologii-klinicznej-knsp/779

Koło Nauk Politycznych przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK zrzesza studentów nauk o polityce chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe ponad obowiązkowy program studiów. Planujemy organizować spotkania dyskusyjne, wydarzenia naukowe, które posłużą do popularyzacji i rozwoju wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji. 

Dowiedz się więcej: https://www.ignatianum.edu.pl/kolo-nauk-politycznych/719