Koła naukowe • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki

Koła naukowe

Gromadzimy ambitnych ludzi. Dla wielu z naszych studentów studia to też czas, żeby rozwinąć swoje zainteresowania. Temu służą studenckie koła naukowe – tak różne, jak różne są osoby rozpoczynające studia u krakowskich jezuitów.

Nasze koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Resocialis zostało założone w celu rozwinięcia wiedzy na temat resocjalizacji oraz podejmowaniu aktywności naukowej i praktycznej. KNSR powstało z propozycji studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Opiekunem Koła jest dr Barbara Adamczyk.

Główne cele Koła Naukowego Studentów Resocialis to:

 • pogłębienie wiedzy i rozwinięcie zainteresowań w obszarze resocjalizacji,
 • zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie współpracy z placówkami resocjalizacyjnymi
 • udział i organizacja w warsztatach, konferencjach oraz panelach dyskusyjnych,
 • współpraca z innymi Kołami Naukowymi,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu resocjalizacji wśród społeczności akademickiej oraz całego społeczeństwa,
 • współpraca z instytucjami i placówkami, zajmującymi się resocjalizacją
 • organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych,

Aby należycie realizować przedstawione powyżej cele, chcemy koncentrować się nie tylko na akademickich rozważaniach na temat resocjalizacji, lecz także konfrontować teorię z praktyką na organizowanych konferencjach i panelach dyskusyjnych, a także poprzez współpracę z organizacjami zajmującymi się resocjalizacją.

Koło Naukowe Administrare zostało powołane do życia przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK w listopadzie 2016. Jego opiekunem został dr Mateusz Pękala z Katedry Polityki Publicznej i Administracji.

Główne cele Koła Naukowego Administrare to:

 • rozwijanie zainteresowań w dziedzinie administracji publicznej
 • organizacja spotkań i konferencji naukowych
 • rozwój działalności badawcze
 • integracja środowiska studenckiego
 • promowanie Akademii Ignatianum podczas konferencji naukowych

Koło tworzy grupa pasjonatów, którzy poprzez intensywny rozwój swoich zainteresowań chcą nabywać doświadczenie od uznanych osobistości ze sfery administracji publicznej, nawiązywać kontakty z ważnymi środowiskami oraz przyczyniać się do promocji uczelni.

Teatr KX to powołana do życia w ramach Teatralnego Koła Naukowego studencka grupa teatralna. Opiekunem naukowym jest profesor Monika Rasiewicz – aktorka, reżyser i pedagog. Pod jej nadzorem studenci Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Muzycznej w Krakowie wsparci przez grupę wolontariuszy, przygotowują od listopada 2014 roku przedstawienia teatralne.

Pierwszym spektaklem zrealizowanym przez Teatr KX była adaptacja dramatu Sławomira Mrożka pt.: „Tango”. W 2016 roku, przy okazji Festiwalu Nauki, odbyła się inscenizacja „Snu nocy letniej” Wiliama Szekspira. Następnie Teatr KX rozpoczął zaplanowany na trzy lata projekt, czyli wystawienie „Boskiej komedii” Dantego Alighieri. W maju tego roku premierę miała część pierwsza, „Piekło”.

– SEKCJA PSYCHOLOGII I PSYCHOSOMATYKI
Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki powstała z inicjatywy studentów Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Jej opiekunem jest dr med. Marcin Jabłoński.

Zajmujemy się prowadzeniem badań naukowych oraz organizowaniem warsztatów i konferencji w zakresie psychoonkologii i psychosomatyki. Naszym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na istotę tej dziedziny wiedzy w życiu codziennym oraz pokazanie, jak ważna jest pomoc psychologiczna w leczeniu.

– SEKCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP została założona przez studentów psychologii w roku akademickim 2015/2016. Członków sekcji cechuje pozytywna energia, otwartość na nowe doświadczenia oraz talent organizacyjny. Nad merytorycznymi aspektami działalności sekcji czuwa jej opiekun – dr Krzysztof Nowakowski.

Główne cele Sekcji to:

 • rozwijanie zainteresowań z dziedziny psychologii klinicznej,
 • integrację środowiska studenckiego AIK,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności.

Cele te realizowane są poprzez:

 • udział studentów (bierny i czynny) w licznych wykładach otwartych oraz konferencjach,
 • udział w warsztatach
 • wyjścia do placówek zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych.