Dlaczego my?

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (AIK) jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi, prowadzoną przez jezuitów. Jest to jedna z dwustu uczelni jezuickich na świecie.

Siedziba uczelni mieści się w samym centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby z AIK dojść do Rynku Głównego, Galerii Krakowskiej, czy Dworca PKP wystarczy dziesięciominutowy spacer.

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie oferuje przyszłościowe, bezpłatne studia stacjonarne i nowoczesne formy nauczania, w tym pakiet szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”.

Oprócz klasycznych sal wykładowych i dydaktycznych oraz pracowni komputerowej, uczelnia posiada także: specjalną salę biomedyczną (na potrzeby studiów z zakresu: pedagogiki, pracy socjalnej i psychologii) oraz multimedialną salę językową. Dodatkowo, przygotowano również nowoczesne sale dedykowane dla kierunku dziennikarstwo: newsroom i centrum medialne.

Do dyspozycji studentów jest ponadto Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie, należąca do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Akademia Ignatianum w Krakowie w liczbach

Ludzie

 • 2936  studentów
 • 255 pracowników naukowych

Zaplecze dydaktyczne

 • 2 aule amfiteatralne
 • 15 sal wykładowych
 • 16 sal ćwiczeniowych
 • 3 pracownie komputerowe
 • sala biomedyczna
 • laboratoria dziennikarstwa internetowego i prasowego
 • studio nagrań telewizyjnych i radiowych
 • 2 laboratoria przeznaczone do badań psychologicznych

Dodatkowo

 • 50 konferencji naukowych rocznie
 • 4 bale i 2 studenckie wyjazdy integracyjne w trakcie roku akademickiego

Oś czasu historii

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

II poł. XIX w.

Początek działalności krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego księży jezuitów.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

1932

Erygowanie Krakowskiego Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

1989

Wydział Filozoficzny uznany przez władze państwowe.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

1990

Otwarcie studiów pedagogicznych.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

1991

Z racji 500-lecia urodzin Św. Ignacego Loyoli i 450-lecia założenia Towarzystwa Jezusowego, Wydział przyjął nazwę „Ignatianum”.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

1999

Przekształcenie w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum”.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

2000

Erygowanie Wydziału Pedagogicznego.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

2011

Utworzenie z WSFP Akademii Ignatianum w Krakowie.

II poł. XIX w.

1932

1989

1990

1991

1999

2000

2011

2015

2015

Powołanie Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach w miejsce likwidowanej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top