Dlaczego my? • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Dlaczego my?

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi, prowadzoną przez jezuitów. Jest to jedna z dwustu uczelni jezuickich na świecie.

Siedziba uczelni mieści się w samym centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby dojść z Akademii na Dworzec PKP, czy na Rynek Główny, wystarczy dziesięciominutowy spacer.

Oprócz klasycznych sal wykładowych i dydaktycznych oraz pracowni komputerowej, uczelnia posiada także: specjalną salę biomedyczną (na potrzeby studiów z zakresu: pedagogiki, pracy socjalnej i psychologii) oraz multimedialną salę językową. Od tego roku akademickiego zostaną oddane do użytku dodatkowe pomieszczenia, dedykowane dla kierunku dziennikarstwo: newsroom i centrum medialne.

Prawie cały teren uczelni objęty jest zasięgiem sieci bezprzewodowej, z której mogą korzystać studenci i pracownicy uczelni.

Do dyspozycji studentów jest ponadto Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie, należąca do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Na terenie uczelni znajduje się również Kawiarnia Veni, zapewniająca zaplecze gastronomiczne obiektu.

 

Koła naukowe

 • Resocialis
 • Administrare
 • Teatr KX
 • Koło psychologii

Akademia Ignatianum w Krakowie w liczbach

Ludzie
 • 3730 studentów
 • 247 pracowników naukowych
Zaplecze dydaktyczne
 • 2 aule amfiteatralne
 • 15 sal wykładowych
 • 16 sal ćwiczeniowych
 • 3 pracownie komputerowe
 • sala biomedyczna
 • laboratoria dziennikarstwa internetowego i prasowego
 • studio nagrań telewizyjnych i radiowych
 • 2 laboratoria przeznaczone do badań psychologicznych
Dodatkowo
 • 50 konferencji naukowych rocznie
 • 4 bale i 2 studenckie wyjazdy integracyjne w trakcie roku akademickiego

History timeline