Rekrutacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Progi punktowe
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Rekrutacja

Krok po kroku

1
[KROK PIERWSZY] Załóż konto w systemie IRK i uzupełnij wymagane informacje
 • Aby założyć konto w IRK kliknij w prawym górnym rogu strony na pole „załóż konto” i postępuj zgodnie z instrukcją.
 • W zakładce “moje konto” -> “formularze osobowe” uzupełnij: dane osobowe, adres i dane kontaktowe, wykształcenie. Pamiętaj na wprowadzanie wyników (wyniki maturalne/oceny ze świadectwa maturalnego/ocena z dyplomu/średnia z całości studiów) masz czas do zakończenia rejestracji w systemie IRK, zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Wgraj swoje zdjęcie, które jest niezbędne do wydrukowania podania na studia oraz do wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) w zakładce “moje konto”
  “formularze”.  Fotografia powinna być aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy), a twarz kandydata powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu. Więcej informacji o wymogach dotyczących fotografii jest dostępne tutaj.
 • Jeżeli rekrutujesz się na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadasz „starą maturę” (wyniki egzaminu maturalnego), maturę zagranicznąeuropejskąmiędzynarodową lub zaświadczenie o statusie olimpijczyka/finalisty, uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu skanu dokumentu potwierdzającego wpisane wyniki, a  w przypadku cudzoziemców: skanów innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (więcej informacji tutaj). Jeżeli Twoich wyników nie ma w Krajowym Rejestrze Matur prześlij skan świadectwa dojrzałości.  
 • Jeżeli rekrutujesz się na studia drugiego stopnia uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu skanów dyplomu oraz dokumentu potwierdzającego średnią ocen z całości studiów (zaświadczenie lub suplement), a  w przypadku cudzoziemców: skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (więcej informacji tutaj).
3
[KROK TRZECI] Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego
 • Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego przejdź do zakładki „oferta” i wybierz interesujący Cię kierunek studiów i kliknij w zielony przycisk „zapisz się”.
 • Możesz dokonać zgłoszenia na max.3 kierunki studiów.
4
[KROK CZWARTY] Wpłać opłatę rekrutacyjną
Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz listy rezerwowej na kierunek główny.
 • Po zgłoszeniu na studia dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Opłata wynosi 85 zł za każde zgłoszenie. Termin wniesienia opłaty mija z ostatnim dniem zakończenia rejestracji na studia zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Przelew za opłatę rekrutacyjną możesz dokonać za pośrednictwem płatności on-line lub w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w zakładce “płatności”. W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  użyty w zgłoszeniu.
 • Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, zmieni się jej status.
 • W przypadku dokonywania przelewu na 3 dni przed końcem rejestracji lub braku zmiany statusu płatności prześlij  potwierdzenie dokonania przelewu, przez system IRK, zgodnie z terminarzem.
 • Więcej informacji dotyczących opłat znajdziesz tutaj.
5
[KROK PIĄTY] Weź udział w egzaminie/teście

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO/ TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – dotyczy tylko poniższych przypadków: 

 • Egzamin znajomości języka polskiego jest przewidywany dla cudzoziemców, którzy nie posiadają zaświadczenia/certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.ignatianum.edu.pl/cudzoziemcy w punkcie 2.
 • Test z języka angielskiego jest przewidywany dla kandydatów na kierunek “filologia angielska” (studia I stopnia), którzy nie zdawali języka angielskiego na maturze zagranicznej. Do testu nie mogą przystapić osoby, które zdawały polską maturę. 

Termin egzaminu dostępny jest tutaj.

Dokładne informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminów zostaną ogłoszone najpóźniej 7 dni przed jego odbyciem się, na stronie w zakładce “Komunikaty”.

6
[KROK SZÓSTY] Sprawdź wyniki rekrutacji
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji. W celu sprawdzenia wyników zaloguj się na swoje konto i sprawdź swój status zgłoszenia w  zakładce “moje konto”-> „zgłoszenia rekrutacyjne”.
 • Osoby, które nie dokonały wszelkich formalności wymaganych podczas rejestracji na studia otrzymują status „niezakwalifikowany”.
 •  Po ogłoszeniu wyników kandydaci otrzymują status:
 1.      a) „zakwalifikowany” – w przypadku osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;
  b) lista rezerwowa” – w przypadku, gdy kandydat zajmuje miejsce na liście rezerwowej. Oznacza to, że musisz poczekać na wyniki z listy rezerwowej, które zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji.
  c)  „nieprzyjęty” – w przypadku, gdy kandydat nie został zakwalifikowany z powodu zbyt małej sumy punktów rankingowych.
7
[KROK SIÓDMY] Dokonaj wpisu na studia
 • Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, po doręczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 • Przed dokonaniem wpisu na studia zarezerwuj termin za pośrednictwem platformy Booksy.
 • Możesz stawić się osobiście lub możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dopełni wszelkich formalności (więcej informacji tutaj).
 • Pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.
 • Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji są  dostępne w zakładce terminarz rekrutacji.
 • Po dokonaniu wpisu na studia status zgłoszenia zmieni się na “przyjęty”.

Wymagane Dokumenty

1. Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

Ksero świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu), dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

2. Studia II stopnia:

Ksero lub odpis dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu), zaświadczenie o średniej ze studiów, dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

Zagubiony? Skontaktuj się z nami!
Dla wszystkich kandydatów
Centrum Obsługi Studenta