COS • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki

COS

Od 7 kwietnia 2021 r. Centrum Obsługi Studenta (COS) stanie się punktem informacyjnym oraz miejscem do załatwiania wszelkich spraw dla wszystkich:

  • studentów;
  • doktorantów;
  • uczestników studiów podyplomowych;
  • kandydatów na studia;
  • absolwentów AIK.

W JAKICH SPRAWACH BĘDZIE MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z COS?

 W COS będziesz mógł:

 

Więcej informacji na stronie COS: https://ignatianum.edu.pl/centrum-obslugi-studenta