COS

Centrum obsługi studenta

Centrum Obsługi Studenta (COS) jest punktem informacyjnym oraz miejscem do załatwiania wszelkich spraw dla wszystkich:

 • studentów;
 • doktorantów;
 • uczestników studiów podyplomowych;
 • kandydatów na studia;
 • absolwentów UIK.

W JAKICH SPRAWACH MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z COS?

 W COS możesz:

 • złożyć wniosek o przyznanie stypendium (więcej informacji na stronie);
 • odebrać zaświadczenie (np. o posiadaniu statusu studenta);
 • otrzymać legitymację oraz przedłużyć jej ważność;
 • złożyć dokumenty na studia (kandydaci);
 • odebrać dyplom i suplement do dyplomu (absolwenci UIK).
 • złożyć podanie do Dziekana, Dyrektora Instytutu, Rektora, Prorektora ds. studenckich, Rady ds. stopni naukowych, Rady Szkoły Doktorskiej, Kierowników studiów doktoranckich itp.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top