Wsparcie dla studentów • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Wsparcie dla studentów
Wyjazdy zagraniczne dla studentów AIK

Biuro Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie jest jednostką międzywydziałową stanowiącą punkt odniesienia w kwestiach dot. współpracy międzynarodowej z zagranicznymi uczelniami.

Oferujemy:

BWM AIK koordynuje wymianą akademicką w ramach Programu “Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe” pomiędzy Ignatianum a uczelniami partnerskimi. Program Erasmus+ to jeden z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych programów edukacyjnych. Studenci AIK w ramach tego programu mają możliwość realizacji części swoich studiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach, takich jak Comillas University w Madrycie, Abat Oliba University w Barcelonie, Bologna University w Bolonii, Roma Tre University w Rzymie, Uniwersytet Karola w Pradze, Eotvos Lorand University w Budapeszcie i wielu innych. Oprócz studiów, student może odbywać praktyki w instytucji zagranicznej, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe i międzykulturowe.

BWM AIK organizuje wiele wydarzeń i inicjatyw, które służą upowszechnianiu informacji o możliwościach jakie daje udział w Programie Erasmus+ ale także mające na celu angażowanie studentów AIK w tworzeniu coraz bardziej międzynarodowej uczelni. Są to dni informacyjne, dni praktyk, International Day podczas którego zagraniczni studenci przygotowują kulinarne specjały ze swoich krajów, grupy konwersacyjne, czy wydarzenia kulturowo-integracyjne w ramach Ignatianum International Day. Wielką popularnością cieszy się akcja “Zostań Student Mentor”, która integruje lokalnych i zagranicznych studentów.

Jak nas znaleźć?

Pokój 203, I piętro, godziny przyjęć: 9:00 – 13:00, środa: dzień wewnętrzny

Kontakt: +48 12 3999 590, iro@ignatianum.edu.pl

Pracownicy biura:

 • Agnieszka Baran (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+)
 • Antonia Kostopoulou – urlop macierzyński
 • Dagmara Wieczorkiewicz

Szczegółowe informacje na temat oferty BWM AIK znajdują się w zakładce Biura.

wsparcie dla studentów
Akademickie Biuro Karier Ignatianum powstało aby pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich aspiracjom i kwalifikacjom.

Oferujemy:

 • indywidualne rozmowy doradcze,
 • certyfikacja kompetencji wg. Modelu LEVER,
 • przygotowanie CV i listu motywacyjnego,
 • warsztaty poświęcone pisaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
 • spotkania z przedstawicielami firm i instytucji rynku pracy, nasi partnerzy to m.in. Adecco, Alexander Mann Solutions, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • informacje o pracodawcach, ofertach pracy i praktyk, kursach, szkoleniach, pracach wakacyjnych, pracach dorywczych i wolontariacie.

Akademickie Biuro Karier to jednostka uczelniana od 2013 r. działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie. W celu pozyskiwania ofert praktyk, staży i wolontariatu nawiązujemy i utrzymujemy relacje z pracodawcami, organizujemy projekty i przedsięwzięcia umożliwiające bezpośredni kontakt studentów i pracodawców. ABK Ignatianum jest członkiem ogólnopolskiej Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Szczegółowe informacje na temat oferty ABK znajdują się na portalu uczelni, w zakładce Akademickie Biuro Karier.

Jak znaleźć ABK?

Pokój 07, budynek Zofijówka, godziny przyjęć: 8.00 – 14.00.
Kontakt: +48 399 96 12, abk@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat oferty ABK znajdują się na stronie uczelni, w zakładce Akademickie Biuro Karier.