Turystyka i rekreacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Turystyka i rekreacja
Studia te są zorientowane na podjęcie pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Kandydat musi być otwarty na poznawanie świata i kultury poszczególnych jego regionów.

Ważnym elementem jest wypracowanie umiejętności miękkich, niezbędnych w pracy z przyszłymi klientami.  Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy na rynku turystycznym. Potrafi opracowywać nowoczesne strategie działania i funkcjonowania firm oraz instytucji z branży turystycznej. Może uczestniczyć w życiu gospodarczym poprzez funkcjonowanie na rynku turystycznym w charakterze zarówno pracodawcy jak i pracobiorcy na różnych stanowiskach. Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu zarówno w trybie stacjonarnym.

Oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Turystyka regionalna
  • Turystyka biznesowa i kwalifikowana