Turystyka i rekreacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Turystyka i rekreacja
Studia te są zorientowane na podjęcie pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Kandydat musi być otwarty na poznawanie świata i kultury poszczególnych jego regionów.

TURYSTYKA I REKREACJA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I stopnia,
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia

– Turystyka międzynarodowa i regionalna
– Turystyka biznesowa i kwalifikowana

 

ABSOLWENT TURYSTYKI I REKREACJI:
✔ wypracował umiejętności miękkie niezbędne do pracy z klientami,
✔ jest przygotowany do pracy na rynku turystycznym,
✔ potrafi opracowywać nowoczesne strategie działania i funkcjonowania firm oraz instytucji z branży turystycznej,
✔ może uczestniczyć w życiu gospodarczym poprzez funkcjonowanie na rynku turystycznym w charakterze zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy na różnych stanowiskach.

INFORMACJE DODATKOWE:
✔ przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 4 semestru,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.