Psychologia • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Psychologia
Psychologia jako nauka stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje.

Z uwagi na wielość szkół i metod funkcjonujących w obrębie dziedziny, istotne jest określenie specjalności. Wspomaganie rozwoju mieści się w nurcie stosowanej psychologii rozwojowej. Psychokryminologia skupia się na zastosowaniu wiedzy psychologicznej w sądownictwie, organach ścigania i zakładach karnych. Psychologia kliniczna stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu terapeuty. Studia z psychologii to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia prowadzone są z następujących specjalności:

  • Wspomaganie rozwoju
  • Psychokryminologia
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia zarządzania