Pedagogika • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Pedagogika
Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Dziewczynki przygotowujące pracę plastyczną

STUDIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

 

Studia I stopnia

– Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
– Logopedia (tylko studia stacjonarne)
– Resocjalizacja kreująca

 

Pedagogika

szkolna z profilaktyką społeczną
– Logopedia (tylko studia stacjonarne)
– Resocjalizacja kreująca

 Studia II stopnia:

– Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
– Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
– Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
– Logopedia z komunikacją społeczną (tylko studia  stacjonarne)**
– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (tylko studia niestacjonarne)***

ABSOLWENT PEDAGOGIKI:
✔ jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych,
✔ w zależności od realizowanej ścieżki edukacyjnej kariera może się rozwinąć w kierunku pracy z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi,
✔ w trakcie studiów zdobył wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i nauk biomedycznych w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu.

 INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia główny i alternatywny zakres kształcenia student wybiera w trakcie drugiego semestru (do 3 marca 2021),
✔ na studiach II stopnia ścieżka edukacyjna jest wybierana przez studenta na pierwszym semestrze studiów,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów I stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.


*W ramach ścieżki edukacyjnej “Arteterapia z twórczą resocjalizacją” studia trwają 4 semestry. Wybór tej ścieżki dedykowany jest osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.). Rekrutacja polegać będzie na zaprezentowaniu przez studenta portfolio swoich prac artystycznych oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Ścieżka zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów. Kandydat, który zostanie przyjęty na studia i będzie chciał wybrać tę ścieżkę przy składaniu dokumentów wymaganych do wpisu na studia, będzie zobowiązany dodatkowo złożyć deklaracje wyboru specjalności.
Szczegółowe informacje w zakresie ścieżki “Arteterapia z twórczą resocjalizacją”

**Wyboru ścieżki „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”

***  Wyboru ścieżki edukacyjnej „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III