Pedagogika • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Pedagogika
Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia te dają możliwość późniejszej pracy w placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych. Zależnie od specjalności, dalsza kariera może się rozwinąć w kierunku pracy z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi. Osoby wybierające się na pedagogikę powinny charakteryzować się otwartością na człowieka i empatią. W trakcie studiów zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i nauk biomedycznych w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu. Studia I i II stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Wybór specjalności następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca

Studia II stopnia prowadzone są ze specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (studia stacjonarne)
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia stacjonarne i niestacjonarne)*

*W ramach w/w specjalności studia trwają 4 semestry. Studia w ramach specjalności Arteterapia z twórczą resocjalizacją dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.). Rekrutacja na specjalność Arteterapia z twórczą resocjalizacją polegać będzie na zaprezentowaniu przez studenta portfolio swoich prac artystycznych oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów. Kandydat, który zostanie przyjęty na studia i będzie chciał wybrać ww. specjalność przy składaniu dokumentów wymaganych do wpisu na studia, będzie zobowiązany dodatkowo złożyć deklaracje wyboru specjalności. Szczegółowe informacje w zakresie specjalności Arteterapia z twórczą resocjalizacją.