Logopedia • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Logopedia
Studiuj logopedię bezpłatnie w centrum Krakowa!

 

 

LOGOPEDIA:
✔ jednolite studia magisterskie 
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ABSOLWENT LOGOPEDII:✔ pozna specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, takich jak np. spektrum autyzmu
✔ uzyskuje uprawnienia i posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń kompetencji językowej i komunikacyjnej człowieka na różnych etapach rozwoju
✔ świetnie sprawdzi się w placówkach edukacyjno-wychowawczych przedszkolnych i szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach ochrony zdrowia, placówkach kulturalnych czy też prywatnych centrach terapii,✔ będzie mógł samodzielnie prowadzić gabinet logopedyczny.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

✔ rekrutacja odbywa się na kierunek,
✔ wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia na kierunku logopedia (zgodne ze wzorem).