Kulturoznawstwo • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Kulturoznawstwo
Jeżeli interesuje Cię kulturowa różnorodność otaczającego nas świata, jeżeli chcesz tę różnorodność poznać i zrozumieć, studia z Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia dla Ciebie!

 

KULTUROZNAWSTWO:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia

– Cyberkultura i media
– Sztuki wizualne
– Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Studia II stopnia

– Turystyka międzynarodowa
– Sztuki wizualne i cyberkultura

 

ABSOLWENT KULTUROZNAWSTWA:✔ studia pozwolą samodzielnie funkcjonować na rynku pracy w sektorach związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, redakcjami, wydawnictwami czy biurami turystycznymi,✔ student zdobywa umiejętność ciągłego uczenia się oraz rozumienia otaczającej rzeczywistości.

INFORMACJE DODATKOWE:✔ na studiach I stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 4 semestru,
✔ na studiach II stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 2 semestru,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.