Kulturoznawstwo • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Kulturoznawstwo
To kierunek dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie. Student zdobywa umiejętność ciągłego uczenia się oraz rozumienia otaczającej rzeczywistości. Dziedzina ta wymaga od studentów rozległej wiedzy z rożnych dziedzin humanistyki.

kulturoznawstwoTo kierunek dla ludzi kreatywnych, pracowitych, pochłoniętych pasją. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają – zależnie od wybranej specjalności – samodzielnie funkcjonować na rynku pracy w sektorach związanych z zarządzeniem instytucjami kultury, redakcjami, wydawnictwami czy biurami turystycznymi.  Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Wybór specjalności następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

 

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Na studiach II stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Turystyka międzynarodowa
 • Sztuki wizualne