Kulturoznawstwo • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Kulturoznawstwo
To kierunek dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie. Student zdobywa umiejętność ciągłego uczenia się oraz rozumienia otaczającej rzeczywistości. Dziedzina ta wymaga od studentów rozległej wiedzy z rożnych dziedzin humanistyki.

kulturoznawstwoTo kierunek dla ludzi kreatywnych, pracowitych, pochłoniętych pasją. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają – zależnie od wybranej specjalności – samodzielnie funkcjonować na rynku pracy w sektorach związanych z zarządzeniem instytucjami kultury, redakcjami, wydawnictwami czy biurami turystycznymi.  Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Cyberkultura i media
 • Edukacja artystyczna
 • Turystyka kulturowa
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury

Studia II stopnia prowadzone są ze specjalności:

 • Kultura Europy Śr. – Wsch.
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Turystyka kulturowa