Filozofia • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Filozofia
Szukasz pomysłu na siebie? Przyjdź na filozofię - pomożemy Ci go znaleźć!

 

 

FILOZOFIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia:

– Etyka i coaching
– Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna

Studia II stopnia:

– Etyka i coaching
– Filozofia klasyczna i współczesna

ABSOLWENT FILOZOFII:✔ może podejmować pracę w redakcjach i wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, administracyjnych oraz edukacyjnych,✔ odnajdzie się w przedsiębiorstwach i biznesie, w działach HR i zarządzaniu,
✔ będzie mógł rozwijać się naukowo,
✔ dzięki studiom nabędzie szereg bardzo cenionych przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich, jak np. praca w zespole, zdolności perswazyjne, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do pracy. Będzie  potrafił identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Studia te wykształcą umiejętność racjonalnego i krytyczno-analitycznego myślenia. Pozwolą zrozumieć działanie różnych sektorów życia społecznego. Nauczą precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji.

INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia wyboru ścieżki edukacyjnej dokonuje się podczas 3 semestru,
✔ na studiach II stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 2 semestru,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu,
✔ kierunek ten daje możliwości rozwoju osobistego i naukowego w ramach badań realizowanych na uczelni, na studia II stopnia i w Szkole Doktorskiej.