Filozofia • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki

Filozofia na Akademii Ignatianum

Filozofia
Dzięki studiom filozoficznym na Akademii Ignatianum w Krakowie, student potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Studia kształcą umiejętność racjonalnego i krytyczno-analitycznego myślenia. Pozwalają zrozumieć działanie różnych sektorów życia społecznego. Uczą precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji.

filozofiaAbsolwent filozofii może podejmować pracę w redakcjach i wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, administracyjnych oraz edukacyjnych. W trakcie studiów nabywa szereg bardzo cenionych przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich, jak np. praca w zespole, zdolności perswazyjne, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do pracy. Dzięki temu odnajdzie się w przedsiębiorstwach i biznesie, w działach HR i zarządzaniu. Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Na I stopniu oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Edukacja etyczna
  • Etyka i coaching
  • Filozofia klasyczna i współczesna

Studia II stopnia prowadzone są ze specjalności:

  • Filozofia klasyczna
  • Etyka i coaching
  • Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki