Filologia angielska • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Filologia angielska
Filologia angielska to kierunek, który od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach kierunków najczęściej wybieranych przez maturzystów. Rynek pracy w coraz większym zakresie potrzebuje ludzi biegle mówiących po angielsku.

Napływ zewnętrznego kapitału, rozwój zagranicznych korporacji w Polsce powoduje, że absolwenci filologii, w tym angielskiej szybko znajdują zatrudnienie. Znajomość języka angielskiego już od lat jest jednym z wymogów wielu pracodawców, jednak studia filologiczne stwarzają możliwość posługiwania się tzw. dojrzałą angielszczyzną. Akademia Ignatianum w Krakowie poprzez różnorodność specjalności w obrębie tego kierunku daję swoim studentom możliwość wyboru ścieżki zawodowej związanej z bardziej klasycznym pojmowaniem tego kierunku, a więc nauczeniem angielskiego lub bardziej nowoczesnym nastawionym na pracę w szeroko pojętnym biznesie. Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.

Na studia I stopnia, oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 

Na studia II stopnia, oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych

*Wyboru specjalności Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz.131), potwierdzone właściwym dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska o specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych.

 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim

*Wyboru specjalności Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim mogą dokonać osoby, które posiadają kompetencje, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, w zakresie komunikacji w biznesie. Wyboru specjalności Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim

*Wyboru specjalności Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim mogą dokonać osoby, które posiadają kompetencje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska w zakresie komunikacji w biznesie. Wyboru specjalności Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

 • Wolontariat misyjny z językiem angielskim

*Wyboru specjalności Wolontariat misyjny z językiem angielskim mogą dokonać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska.