Filologia angielska • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Filologia angielska
Filologia angielska to kierunek, który od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach kierunków najczęściej wybieranych przez maturzystów. Rynek pracy w coraz większym zakresie potrzebuje ludzi biegle mówiących po angielsku.

Napływ zewnętrznego kapitału, rozwój zagranicznych korporacji w Polsce powoduje, że absolwenci filologii, w tym angielskiej szybko znajdują zatrudnienie. Znajomość języka angielskiego już od lat jest jednym z wymogów wielu pracodawców, jednak studia filologiczne stwarzają możliwość posługiwania się tzw. dojrzałą angielszczyzną. Akademia Ignatianum w Krakowie poprzez różnorodność specjalności w obrębie tego kierunku daję swoim studentom możliwość wyboru ścieżki zawodowej związanej z bardziej klasycznym pojmowaniem tego kierunku, a więc nauczeniem angielskiego lub bardziej nowoczesnym nastawionym na pracę w szeroko pojętnym biznesie. Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studia II stopnia, oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim
 • Wolontariat misyjny z językiem angielskim