Dziennikarstwo i komunikacja społeczna • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo na Ignatianum jest ukierunkowane na praktyczne wykonywanie zawodu. Duży nacisk jest położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia

– Dziennikarstwo audiowizualne
– Redagowanie tekstów dziennikarskich

Studia II stopnia

– Profil ogólnoakademicki 

 

ABSOLWENT:
✔ potrafi pozyskiwać i weryfikować zdobyte informacje, redagować materiały dziennikarskie oraz posługiwać się programami cyfrowymi oraz sprzętem audiowizualnym i komputerowym,
✔ rozbudowany blok praktyk oraz praktyczne zajęcia w trakcie studiów przygotowują m.in. do wykonywaniu zawodu rzecznika prasowego, specjalisty PR, PR managera, Doradcy do spraw mediów

INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 3 semestru,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.