Dziennikarstwo i komunikacja społeczna • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo na Ignatianum jest ukierunkowane na praktyczne wykonywanie zawodu. Duży nacisk jest położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

Student uczy się pozyskiwać i weryfikować zdobyte informacje, redagować materiały dziennikarskie oraz posługiwać się programami cyfrowymi oraz sprzętem audiowizualnym i komputerowym.

Umiejętności i wiedza zdobyte w trakcie studiów są uzupełniane podczas zajęć z praktykami zawodu oraz podczas rozbudowanego bloku praktyk. Jednocześnie, studenci tego kierunku na AI są przygotowani do wykonywaniu zawodu rzecznika prasowego oraz pijarowca. Studia prowadzone są na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym. Na rok akademicki 2018/2019 będzie także prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe

Studia II stopnia prowadzone będą ze specjalności:

 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
 • Dziennikarstwo śledcze 

 

Przedmioty w ramach specjalności zaczynają się od 2 semestru studiów.