Administracja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Administracja i polityka publiczna
Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych). Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
  • Administracja publiczna i służby Państwowe
  • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
  • Administration and Public Policy in the European Union

Studia II prowadzone są ze specjalności:

  • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
  • Administracja samorządowa i rozwój lokalny