Administracja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Administracja i polityka publiczna
Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych). Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union

Studia II prowadzone są ze specjalności:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim