Pedagogika • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Pedagogika
Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia te dają możliwość późniejszej pracy w placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych. Zależnie od specjalności, dalsza kariera może się rozwinąć w kierunku pracy z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi. Osoby wybierające się na pedagogikę powinny charakteryzować się otwartością na człowieka i empatią. W trakcie studiów zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i nauk biomedycznych w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu. Studia I i II stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalizacji:

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca

Studia II stopnia prowadzone są ze specjalizacji:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (tylko studia stacjonarne)
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori