Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Kierunek dla osób, które w przyszłości chcą pracować w działach marketingowych i sprzedażowych przedsiębiorstw lub korporacji międzynarodowych. Stawia nacisk na nowoczesną wiedzę dostosowaną do współczesnego rynku pracy.

zadowoleni studenci stojący na dworze

Studia

checkbox iconten kierunek możesz studiować na studiach II stopnia,
checkbox iconstudia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym. 

Ścieżki edukacyjne do wyboru

Studia II stopnia

  • e-biznes i nowoczesny marketing
  • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim dyskurs i zarządzanie

Absolwent Zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

checkbox iconmoże podjąć pracę w działach marketingowych i sprzedażowych, organizacjach pozarządowych czy nawet międzynarodowych korporacjach,
checkbox iconzdobył nowoczesną wiedzę z zakresu e-biznesu, marketingu, zarządzania konfliktami w środowisku pracy, worl-life ballance i well-being,
checkbox iconposiada umiejętności i kompetencje przydatne na stanowiskach kierowniczych, w zarządzaniu zasobami ludzkimi czy kierowaniu zespołami.

Informacje dodatkowe

checkbox iconkierunek nowoczesny, dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy,
checkbox iconprawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

Informacje dodatkowe

Co studiować?

Quiz online, który doradzi Ci idealny kierunek studiów!

Przejdź do strony

Poradnik rekrutacyjny

Wszystkie niezbędne informacje
o rekrutacji w Ignatianum

Przejdź do strony