Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kierunek dla osób, które w przyszłości chcą pracować w administracji publicznej. Stawia dużo większy nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. nośniki danych, systemy komunikacji) w urzędach i instytucjach publicznych, niż tradycyjnie pojmowana administracja.

zadowolone studentki spoglądające w telefon

Studia

checkbox iconten kierunek możesz studiować na studiach I stopnia,
checkbox iconstudia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

Ścieżki edukacyjne do wyboru

Studia I stopnia

  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Infobrokering i zarządzanie informacją
  • Zarządzanie w instytucjach kościelnych

Absolwent Zarządzania i nowych technologii w sferze publicznej

checkbox iconposiada wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, 
checkbox iconotrzymał solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej,
checkbox iconnabył praktyczne umiejętności do pracy dzięki rozbudowanemu blokowi praktyk zawodowych.

Informacje dodatkowe

checkbox iconścieżka edukacyjna jest wybierana w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów (do 3 marca 2021),
checkbox icondana ścieżka edukacyjna zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych dodatkowym kryterium przy wyborze będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia ścieżki edukacyjnej, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia.

Informacje dodatkowe

Co studiować?

Quiz online, który doradzi Ci idealny kierunek studiów!

Przejdź do strony

Poradnik rekrutacyjny

Wszystkie niezbędne informacje
o rekrutacji w Ignatianum

Przejdź do strony