Pedagogika

Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którego wejście w życie planowane jest na 1 września 2023 roku rekrutacja kandydatów na kierunek PEDAGOGIKA może ulec modyfikacji.

Wyboru zakresu pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną mogą dokonać kandydaci, którzy ukończyli pierwszy stopień na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogika szkolna lub w zakresie uprawniającym do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego (udokumentowane).

rozmawiające studentki

Studia

checkbox iconten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
checkbox iconstudia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

Ścieżki edukacyjne do wyboru

Studia I stopnia

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca

Studia II stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną

Absolwent Pedagogiki

checkbox iconjest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych,
checkbox iconw zależności od realizowanej ścieżki edukacyjnej kariera może się rozwinąć w kierunku pracy z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi,
checkbox iconw trakcie studiów zdobył wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i nauk biomedycznych w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu.

Informacje dodatkowe

checkbox iconna studiach I stopnia główny i alternatywny zakres kształcenia student wybiera w trakcie drugiego semestru,
checkbox iconna studiach II stopnia ścieżka edukacyjna jest wybierana przez studenta na pierwszym semestrze studiów,
checkbox icondana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów I stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

**Wyboru ścieżki „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”

Informacje dodatkowe

Co studiować?

Quiz online, który doradzi Ci idealny kierunek studiów!

Przejdź do strony

Poradnik rekrutacyjny

Wszystkie niezbędne informacje
o rekrutacji w Ignatianum

Przejdź do strony