Nauki o polityce

Nauki o polityce są krytyczną refleksją nad sprawowaniem władzy. Jest to dziedzina interdyscyplinarna. Opiera się na socjologii, psychologii, filozofii oraz prawie. Studia te uczą badać powiązania instytucji publicznych i prywatnych w skali pojedynczych podmiotów jak również całych społeczeństw.

dwie uśmiechnięte osoby

Studia

checkbox iconten kierunek możesz studiować na studiach I stopnia,
checkbox iconstudia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

Ścieżki edukacyjne do wyboru

Studia I stopnia

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Public relations i marketing polityczny
  • Cyberbezpieczeństwo

Absolwent Nauk o polityce

checkbox iconpoznał i rozumie procesy sterujące funkcjonowaniem polityki, społeczeństwa, mediów i gospodarki,
checkbox iconnabył umiejętności tworzenia analiz i interpretacji zachodzących zjawisk, a w rezultacie opracowywania strategii działania,
checkbox iconjest przygotowany do negocjowania, argumentacji i komunikowania się z szeroko pojętym otoczeniem politycznym i społecznym.

Informacje dodatkowe

checkbox iconna studiach I stopnia ścieżka edukacyjna wybierana jest w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów,
checkbox icondana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem ścieżki edukacyjnej dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia nauki na ścieżce edukacyjnej, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia.

Informacje dodatkowe

Co studiować?

Quiz online, który doradzi Ci idealny kierunek studiów!

Przejdź do strony

Poradnik rekrutacyjny

Wszystkie niezbędne informacje
o rekrutacji w Ignatianum

Przejdź do strony