Logopedia

Studiuj logopedię bezpłatnie w centrum Krakowa!

Logopedia

checkbox iconjednolite studia magisterskie
checkbox iconstudia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

Absolwent kulturoznawstwa

checkbox iconpozna specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, takich jak np. spektrum autyzmu
checkbox iconuzyskuje uprawnienia i posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń kompetencji językowej i komunikacyjnej człowieka na różnych etapach rozwoju
checkbox iconświetnie sprawdzi się w placówkach edukacyjno-wychowawczych przedszkolnych i szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach ochrony zdrowia, placówkach kulturalnych czy też prywatnych centrach terapii,
checkbox iconbędzie mógł samodzielnie prowadzić gabinet logopedyczny.

Informacje dodatkowe

checkbox iconrekrutacja odbywa się na kierunek,
checkbox iconwymagane jest zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia na kierunku logopedia (zgodne ze wzorem).

Informacje dodatkowe

Co studiować?

Quiz online, który doradzi Ci idealny kierunek studiów!

Przejdź do strony

Poradnik rekrutacyjny

Wszystkie niezbędne informacje
o rekrutacji w Ignatianum

Przejdź do strony