Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo na Ignatianum jest ukierunkowane na praktyczne wykonywanie zawodu. Duży nacisk jest położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

grupa zadowolonych studentów

Studia

checkbox iconten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
checkbox iconstudia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

Ścieżki edukacyjne do wyboru

Studia I stopnia

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Redagowanie tekstów dziennikarskich

Studia II stopnia

  • Profil ogólnoakademicki

Absolwent Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

checkbox iconpotrafi pozyskiwać i weryfikować zdobyte informacje, redagować materiały dziennikarskie oraz posługiwać się programami cyfrowymi oraz sprzętem audiowizualnym i komputerowym,
checkbox iconrozbudowany blok praktyk oraz praktyczne zajęcia w trakcie studiów przygotowują m.in. do wykonywaniu zawodu rzecznika prasowego, specjalisty PR, PR managera, Doradcy do spraw mediów

Informacje dodatkowe

checkbox iconna studiach I stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 3 semestru,
checkbox icondana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

Informacje dodatkowe

Co studiować?

Quiz online, który doradzi Ci idealny kierunek studiów!

Przejdź do strony

Poradnik rekrutacyjny

Wszystkie niezbędne informacje
o rekrutacji w Ignatianum

Przejdź do strony