Dlaczego studia filozoficzne to dobry wybór?

Filozofia to studia dla ludzi poszukujących szerokiej i pogłębionej wizji ludzkich spraw, a zarazem ambitnych (tylko trudne pytania!) i dociekliwych (żadnych prostych odpowiedzi!)

Filozofia w Akademii Ignatianum w Krakowie otrzymała ostatnio bardzo wysoką kategorię naukową A (ewaluacja 2017-2021). To potwierdzenie naszego poziomu naukowego. Możemy teraz oferować jeszcze jeden stopień na ścieżce rozwoju – doktora habilitowanego! To znakomite uzupełnienie dla naszej oferty edukacyjnej: studia licencjackie (z dwiema ścieżkami kształcenia „Etyka i coaching” i „Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna”), którym może towarzyszyć moduł „Przygotowanie do nauczania etyki i filozofii w szkołach”, studia magisterskie, aż po doktorat z filozofii w Szkole Doktorskiej lub studia podyplomowe, dla tych, którzy chcą zdobywać kolejne kwalifikacje. Dwa studenckie koła naukowe: ekologiczne VIRIDIS oraz antropologiczne EIDOS dopełniają rozwój indywidualnych pasji naukowych studentów. Do tego kilka przedmiotów w języku angielskim oraz możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Co wyróżnia nasze studia filozoficzne? Akcent na myślenie o studencie i jego uporządkowanym, stopniowym rozwoju intelektualnym, wielopoziomowe przygotowanie do pracy badawczej, nacisk na ćwiczenie umiejętności i kompetencji społecznych – wiedza ma być służebna wobec umiejętności! Zajęcia mają aktywizować i zachęcać do twórczej pracy, która sprawi, że studenci rozwiną swój potencjał. Co więcej – solidny fundament wiedzy jest zbalansowany z indywidualizacją i personalizacją studiów (tutorial).

Z pewnością, studia filozoficzne w AIK inspirują do samorozwoju przez całe życie i przygotowują elastycznego człowieka, zdolnego odnaleźć się w szerokiej palecie zawodów. Naszym dążeniem jest, aby studiowanie filozofii w Akademii Ignatianum w Krakowie przygotowywało młodych ludzi do pełnienia wielu ról społecznych oraz do elastycznego kształtowania własnej kariery zawodowej. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień absolwenci filozofii realizują zadania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji komunikacyjnych i analitycznych oraz w pluralistycznym otoczeniu (np. dziennikarz, nauczyciel etyki i filozofii, pracownik promocji i PR, doradca, rzecznik, mediator, negocjator, koordynator projektów). Mogą zaangażować się w pracę na rzecz społeczności lokalnej i globalnej w organizacjach i instytucjach (np. prowadząc szkolenia, tworząc wizję i strategię, koordynując projekty, zajmując się HRem lub coachingiem).

Jeśli nie odnalazłeś lub nie odnalazłaś jeszcze swojej ścieżki w życiu i wciąż zastanawiasz się, w którym kierunku chcesz lub warto pójść, przyjdź na filozofię, zastanowimy się razem!

Wahasz się? Jeśli chcesz sprawdzić, co i jak robimy, zapraszamy na comiesięczne warsztaty filozofowania dla młodzieży “Food For Thought” z dr Ewą Odoj, albo do oglądania kolejnych filmików “Logiki codziennej”, wideobloga dr Jakuba Prusia. Możesz także przyjechać na 5. Edycję Letniej Szkoły „Filozofuj!” – obydwoje z wyżej wymienionych wezmą w niej udział jako goście specjalni! W listopadzie zapraszamy na karuzelę nietypowych spotkań z filozofią w ramach Światowego Dnia Filozofii, a w marcu – Otwartego Dnia Filozofii. Od stycznia do czerwca – masz możliwość wzięcia udziału w wykładach online w ramach „Akademii Wartości”, posłuchania podcastów i webinarów projektu „Popularyzacja chrześcijańskiego kapitału etycznego” albo naszych comiesięcznych debat online o najnowszych filozoficznych książkach naukowych. Do zobaczenia w murach Akademii Ignatianum w Krakowie!