Kierunki • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
KIERUNKI STUDIÓW

Misją Akademii Ignatianum w Krakowie jest kształcenie studentów na wysokim poziomie. Chcemy umożliwić im rozwój zawodowy oraz samorealizację. Jednocześnie, korzystając z dorobku pedagogiki ignacjańskiej, pragniemy wspierać wzrost duchowy, moralny i społeczny.

Oferujemy 14 kierunków z dziedzin społecznych i humanistycznych, prowadzonych na dwóch wydziałach. Nasi absolwenci weryfikują popularny mit, wedle którego tylko techniczne wykształcenie daje perspektywy dobrej pracy. Jest to możliwe dzięki dużej ilości zajęć praktycznych na każdym z kierunków oraz współpracy z instytucjami, w których nasi absolwenci mogą szukać pracy po studiach.