Luty 2023 •
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki

Dlaczego studia filozoficzne to dobry wybór?

newsletter (3)
Dlaczego studia filozoficzne to dobry wybór?

    Filozofia to studia dla ludzi poszukujących szerokiej i pogłębionej wizji ludzkich spraw, a zarazem ambitnych (tylko trudne pytania!) i dociekliwych (żadnych prostych odpowiedzi!) Filozofia w Akademii Ignatianum w Krakowie otrzymała ostatnio bardzo wysoką kategorię naukową A (ewaluacja 2017-2021). To potwierdzenie naszego poziomu naukowego. Możemy teraz oferować jeszcze jeden stopień na ścieżce rozwoju – […]