dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK
  • prowadzi zajęcia w Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Nauki o polityce,
  • w swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się głównie na badaniach nowych mediów w procesach politycznych, cyberdemokracji (demokracji 2.0), nowych ruchów społecznych. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0) oraz Internetem Rzeczy (Internet of Things – IoT),  a także sztuczną i kolektywną (crowd) inteligencją w kontekście implikacji zarówno gospodarczych, społecznych jak i politycznych. Swoje badania opiera na paradygmacie informacjonistyczno – technologicznym (Szkoła z Toronto). Ważne miejsce w jego zainteresowaniach naukowych zajmuje również kategoria prawdy w dyskursie publicznym a także komunikowanie nieetyczne w kontekście propagandy i public relations,
  • prywatnie – ojciec (córka i syn) i dziadek trójki wnucząt. Otwarty na ludzi, umiarkowanie optymistyczny i przyjazny. Żyje ekologicznie, w zgodzie z naturą. Dba o rośliny i zwierzęta. Kocha psy, a szczególnie swojego Tolka – doga niemieckiego żółtego.
Aplikuj i ucz się od najlepszych!