dr Piotr Sikora • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
dr Piotr Sikora
Dr hab. Piotr Sikora

Teolog, filozof i publicysta „Tygodnika Powszechnego”. W 2012 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Od października 2009 jest adiunktem w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie wykłada filozofię religii. Współpracuje z The Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie. Jest członkiem Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej. Autor książki „Logos niepojęty” (Universitas, 2010), za którą otrzymał Nagrodę im. ks. Tischnera w 2011 roku.

dr hab. Piotr Sikora
Aplikuj i ucz się od najlepszych!