mgr Agnieszka Kotarba • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
mgr Agnieszka Kotarba
  • absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia z podwójną specjalnością – nauczanie języka angielskiego jako obcego oraz przekładoznawstwo – zawodowo zajmuję się jednak przede wszystkim uczeniem,

  • z Akademią Ignatianum w Krakowie współpracuję od momentu utworzenia kierunku filologia angielska, czyli od 2015. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego,

  • prowadzi również własną firmę, w ramach której uczy angielskiego osoby dorosłe, w tym w wieku dojrzałym,

  • wcześniej przez kilka lat była dyrektorem ds. programowych w jednej z największych krakowskich szkół językowych, gdzie zajmowała się, m.in., wdrażaniem nowoczesnych technologii nauczania zdalnego,

  • zanim podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Dzisiaj malarstwem i fotografią zajmuje się w czasie wolnym,

  • poza tym podróżuje, praktykuje jogę i uczy się języków obcych (ostatnio szwedzkiego i ukraińskiego).

Aplikuj i ucz się od najlepszych!