Archiwum Teachers • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki

mgr Aleksandra Popińska-Pindych

mgr Aleksandra Popińska-Pindych
mgr Aleksandra Popińska-Pindych
Mgr Aleksandra Popińska-Pindych
dr Joanna Lubecka
dr Joanna Lubecka
Dr Joanna Lubecka
dr Radosław Zyzik
dr Radosław Zyzik
Dr Radosław Zyzik
dr Marek Babik
dr Marek Babik
Dr Marek Babik
dr Agnieszka Grzechynka
dr Agnieszka Grzechynka
Dr Agnieszka Grzechynka
ks. dr Jacek Prusak SJ
dr Jacek Prusak
Ks. dr Jacek Prusak SJ
dr hab. Piotr Sikora
dr Piotr Sikora
Dr hab. Piotr Sikora
dr ha. Ewa Kucharska, prof. AIK
dr hab. Ewa Kucharska, prof. AIK
Dr hab. Ewa Kucharska, prof. Ignatianum
dr hab. Filip Musiał, prof. AIK
dr hab. Filip Musiał, prof. AIK
Dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum