Praca socjalna • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Praca socjalna
Obejmuje różnorodne formy pomocy społecznej, adresowanych do grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny. Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
  • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
  • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Studia II stopnia prowadzone są ze specjalności:

  • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
  • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
  • Wsparcie społeczne