Filia AIK w Mysłowicach • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Filia AIK w Mysłowicach
Akademią Ignatianum w Krakowie w 2014 roku nawiązała współpracę z Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Mysłowicach. Ignatianum przejęło prowadzenie studiów dziennych, realizowanych dotychczas przez GWSP, w wyniku czego powstał Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. 20 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynął wniosek o likwidację GWSP. Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Zamiejscowy AIK przejął także studia zaoczne, prowadzone przez GWSP.
myslowice-ignatianum5

Kierunki studiów prowadzone na WZ w Mysłowicach

filologia

Studia filologiczne stwarzają możliwość posługiwania się tzw. dojrzałą angielszczyzną.

pedagogika

Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo zajmuje się opieką zdrowotną, prowadzeniem działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych.

Filia AIK w Mysłowicach
myslowice
Napisz - pomożemy Ci w rekrutacji!

Aplikuj na Nowoczesne Studia w Mysłowicach na Akademii Ignatianum!